Fondsbeheerder W.B. en voormalig bestuursvoorzitter van Landis P.K.
zijn veroordeeld tot taakstraffen van 100 uur en tot respectievelijk
voorwaardelijke gevangenisstraffen van 4 en 3 maanden met een proeftijd
van twee jaar.

Bij het opleggen van de straffen heeft de rechtbank onder meer
overwogen dat verdachten door hun handelwijze de integriteit en de
reputatie van de effectenhandel ernstig hebben geschaad.
De naleving van de regelgeving met betrekking tot de effectenhandel is
van groot economisch belang, terwijl de pakkans bij overtreding gering
is. Daarom weegt het aspect van generale preventie zwaar. In plaats van
de door de officier van Justitie gevorderde geldboete heeft de
rechtbank een zwaardere straf opgelegd, te weten een taakstraf.

Bron: Gerechtelijke organisatie