Het bestuur van de rechtbank Breda heeft vandaag besloten dat gsm's met
foto-, video- of audio-opnamemogelijkheid de rechtbank binnen mogen
worden gebracht. Van de opnamemogelijkheid mag binnen de rechtbank geen
gebruik gemaakt worden.

Bij het toestaan van dergelijke appartuur heeft het bestuur een
afweging gemaakt tussen het veiligheidsrisico à¢bijvoorbeeld dat een
verdachte geportretteerd wordt- en het streven van de rechtbank naar
klantvriendelijkheid. Ingezien wordt dat door de uitbreiding van
technische mogelijkheden het binnenbrengen van gsmà¢s met opnamefunctie
niet tegen te houden is. Wel zal (extra) toezicht gehouden worden op
het gebruik van de opnamemogelijkheden. Wanneer gebruik hiervan binnen
de rechtbank geconstateerd wordt, volgt (tijdelijke) inname van het
toestel om de opname te wissen of wordt de eigenaar verzocht de
rechtbank te verlaten.

Bron: Rechtbank Breda