Er is de afgelopen tijd in de media nogal
wat te doen geweest om een uitspraak van een politierechter van de
rechtbank Zwolle-Lelystad tijdens diens zitting op dinsdag 23
januari 2007. Een verdachte werd verweten dat hij een
politieambtenaar had beledigd door "fuck you" te roepen. De
politierechter sprak de verdachte echter vrij. Hij was van oordeel
dat er geen sprake was van belediging.

In de berichtgeving is niet of nauwelijks
aandacht besteed aan de omstandigheden waaronder in dit geval de
kreet "fuck you" werd geslaakt. Daardoor kon de suggestie ontstaan
alsof het altijd en overal maar is toegestaan om "fuck you" tegen
de politie te roepen. Maar dat is niet de conclusie die volgens de
rechtbank uit dit vonnis van de politierechter kan worden
getrokken.

Het betreffende vonnis van de
politierechter kan niet op internet worden gepubliceerd. Zoals te
doen gebruikelijk, heeft de politierechter namelijk mondeling
vonnis gewezen, direct na het onderzoek ter terechtzitting. Vanwege
de ontstane ophef en de verkeerde indruk die door de berichtgeving
in de media kan zijn ontstaan, bestaat de behoefte om een nadere
toelichting op het vonnis te geven.

In de eerste plaats is het belangrijk om
te beseffen dat de politierechter niet moest beoordelen of de
desbetreffende verdachte "onbeleefd", "brutaal" of "onfatsoenlijk"
was geweest tegen de politieambtenaar. De politierechter moest
beoordelen of deze verdachte de politieman "opzettelijk in zijn eer
en goede naam had aangetast". Want dat is de wettelijke
omschrijving van "belediging" en dat was wat door de officier van
justitie ten laste was gelegd. Het hangt erg van de omstandigheden
af of "fuck you" al dan niet een aantasting opleveren in iemands
eer en goede naam.

De volgende omstandigheden waren in dit
geval relevant. De verdachte was samen met zijn broer door de
politie aangehouden op verdenking van een (ander) strafbaar feit.
De broer had zoiets nog niet eerder meegemaakt en raakte over zijn
toeren. De verdachte wilde zijn broer kalmeren. De desbetreffende
politieambtenaar stond dat echter niet toe en hield hem bij zijn
broer weg. De verdachte reageerde daarop geïrriteerd en riep
"fuck you" in de richting van deze politieambtenaar. Het ging om
een enkele uitroep. Van andere scheldwoorden of krachttermen is
niet gebleken.

Tijdens de zitting verklaarde de verdachte
desgevraagd dat hij dit uit machteloosheid had geroepen. De
politierechter heeft de verdachte voorgehouden dat hij het
taalgebruik niet netjes en niet vriendelijk vond en dat je zoiets
niet tegen de politie moet zeggen. Maar hij achtte niet bewezen dat
de verdachte de bedoeling had gehad om de politieambtenaar met deze
woorden in zijn eer en goede naam aan te tasten.

Inmiddels is bekend geworden dat het
Openbaar Ministerie van dit vonnis in hoger beroep is gegaan. Dan
kan blijken of het Gerechtshof het oordeel van de politierechter
deelt.

Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular