Op 1 januari 2004 is in de gemeente
Apeldoorn het Diftarsysteem ingevoerd, dat inhoudt dat iedere
inwoner betaalt voor de hoeveelheid restafval die hij aanbiedt. Een
inwoner van de gemeente Apeldoorn is bij de rechter in beroep
gegaan van een aanslag afvalstoffenheffing. Bij zijn appartement
was een container geplaatst waarin niet alleen hij en zijn
medebewoners, maar ook anderen hun afval konden storten. Zodoende
moest hij ook betalen voor het afval dat derden in de
verzamelcontainer hadden gestort.

Daardoor heeft de inwoner niet de
mogelijkheid gekregen om zelf financiële invloed uit te
oefenen op zijn restafval, hetgeen de andere inwoners van de
gemeente Apeldoorn wel hebben. Daar komt bij dat de gemeente al per
1 januari 2004 een afvalstoffenpas aan de bewoners van het
appartementencomplex had kunnen verstrekken en niet pas per 25
maart 2005.

De bepaling betreffende die containers
leidt dan ook tot een willekeurige en onredelijke belastingheffing
en daarom zijn de aanslagen afvalstoffenheffing vernietigd en
opnieuw vastgesteld. Het vaste tarief per huishouden laat de
rechter in stand.

Bron: Rechtbank Zutphen

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular