De rechtbank Utrecht heeft
één van de drie rechters van de meervoudige kamer in
een omvangrijke drugszaak vervangen. De drie betrokken mannen in
deze zaak worden verdacht van het voorbereiden van
drugssmokkel.

Bij de voorbereiding van deze omvangrijke
zaak – het dossier beslaat ongeveer 3700 bladzijden - is
gebleken dat een van de leden van de kamer als (plaatsvervangend)
rechter-commissaris een tweetal in de strafzaken afgegeven
machtigingen voor akkoord heeft getekend. In dit onderzoek werden
in totaal rond de 300 machtigingen afgegeven.

De consequentie hiervan is dat, gelet op
artikel 268, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, de
betrokken rechter niet kan deelnemen aan het onderzoek ter
terechtzitting. De rechtbank heeft inmiddels een andere rechter in
zijn plaats gesteld.

De rechtbank wil op 21 juni 2007 om 09.00
uur een regiezitting laten plaatsvinden om uitgebreid met de
procespartijen te overleggen over de verdere consequenties van de
thans ontstane situatie. Dit betekent dat de inhoudelijke
behandeling die was voorzien op 20, 21 en 22 juni 2007 geen
doorgang zal vinden.

Bron: Rechtbank Utrecht