Vanaf 1 april bieden zeven rechtbanken en het gerechtshof in Arnhem de
mogelijkheid voor mediation (bemiddeling) bij conflicten tussen
verschillende partijen. Dit maakte de Raad voor de Rechtspraak vandaag
bekend.

Bij mediation wordt een persoon benoemd die de twistende partijen helpt
te zoeken naar een oplossing voor hun geschil. Daarbij weegt de
mediator alle belangen van de betrokken partijen af, niet alleen de
juridische. De verantwoordelijkheid voor de oplossing van een conflict
ligt bij partijen zelf. Het doel van de bemiddeling is het ontlasten
van de rechterlijke macht en het omlaag brengen van de kosten. Partijen
die een conflict aan de rechter voorleggen blijken via mediation vaak
alsnog tot overeenstemming te kunnen komen. Bovendien duren de
mediations korter dan normale gerechtelijke procedures.

Uit onderzoek is gebleken dat acceptatie van een zelf gekozen oplossing
groter is. Gemaakte afspraken worden vaker nagekomen. Bij mediation is
de onderhandelingsbereidheid van partijen van doorslaggevende
betekenis. De praktijk wijst uit dat partijen en raadslieden niet
alleen voorafgaand maar ook tijdens een gerechtelijke procedure bereid
zijn te kiezen voor deze vorm van alternatieve conflictoplossing.

Bron: Ministerie van Justitie