De voorzieningenrechter in Zwolle heeft
uitspraak gedaan in de aanbestedingszaak aangespannen door Icare
tegen de gemeenten Zwolle, Hardenberg en Hattem.Thuiszorg is nu nog
een verantwoordelijkheid van zorgkantoren. Op grond van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning worden met ingang van 1 januari 2007
gemeenten daarvoor verantwoordelijk.

De gemeenten Zwolle, Hardenberg en Hattem
hebben deze thuiszorg openbaar aanbesteed. De huidige belangrijkste
zorgorganisatie in de regio Zwolle, Icare, heeft deelgenomen aan de
aanbestedingsprocedure. De opdracht is echter vooralsnog niet aan
haar gegund. De gemeenten hebben voor de regio Zwolle drie andere
aanbieders uitgekozen.

Volgens Icare is er bij de aanbesteding
onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor haar personeel.
Daarnaast zijn er volgens Icare fouten gemaakt bij de aanbesteding.
Icare wil dat de aanbestedingprocedure over wordt gedaan.

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld
dat de gemeenten vrij zijn om in de opdracht al dan niet rekening
te houden met het personeelsbestand van de zittende zorgaanbieder.
Verder heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat de gemeenten
Zwolle, Hardenberg en Hattem in voldoende mate acht hebben geslagen
op de gevolgen voor het personeel van Icare.

Wel hebben de gemeenten fouten gemaakt in
de aanbestedingsprocedure. Met name is de procedure niet voldoende
transparant geweest. De gemeenten moeten de huidige
aanbestedingsprocedure daarom staken.

Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad