D66 dringt er bij minister Verdonk van justitie op aan asielzoekers die waarschijnlijk in Nederland mogen blijven sneller een verblijfsvergunning te verlenen. Zo kan de rechterlijke macht worden ontlast en kunnen de dossiers van zon 26.000 asielzoekers die al vele jaren wachten op een oordeel sneller worden behandeld. Volgens D66 is snelheid van het grootste belang omdat mensen al zo lang in onzekerheid zijn. Daarom stemden de Democraten tegen een motie van de PvdA, die opriep de zaken weg te halen bij de onafhankelijke rechter en weer terug te sturen naar minister Verdonk en de IND. D66-kamerlid Ursie Lambrechts verwacht bovendien, dat de rechter meer mensen in Nederland zal laten dan minister Verdonk zal doen, de minister is een stuk onrechtvaardiger.

D66 heeft altijd voorop gelopen voor een specifiek pardon voor uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit is echter altijd geblokkeerd door een kamermeerderheid. Tot het aantreden van het huidige kabinet heeft ook de PvdA tegen de voorstellen van D66 gestemd om te komen tot zon pardon. Om toch voor zoveel mogelijk mensen iets te kunnen betekenen, heeft D66 bij het tot stand komen van een nieuw kabinet afgedwongen dat er een beperkte pardonregeling komt en dat iedereen zeker twee keer individueel wordt getoetst of er geen speciale omstandigheden zijn die het verstrekken van een verblijfsvergunning rechtvaardigen. Ook als iemand aantoonbaar niet terug kan naar eigen land, krijgt hij of zij een verblijfsvergunning. De verwachting is nu, dat van de groep van 26.000 asielzoekers ruim 10.000 alsnog in Nederland mogen blijven.

Dat is veel meer dan de meeste mensen hadden verwacht, zegt Lambrechts. Inmiddels zijn er ruim 10.000 zaken afgehandeld, en veertig procent van de mensen mag in Nederland blijven. Voor de 16.000 mensen die nog wachten op een oordeel is er hetzelfde perspectief. Toch blijft D66 kritisch. De Democraten willen bijvoorbeeld meer duidelijkheid over hoe het criterium niet terug kunnen keren naar het land van herkomst wordt ingevuld. Wij hebben het gevoel dat de minister hier veel te streng is en de bewijslast wel heel eenzijdig bij de aanvrager legt.

Hoewel veel mensen dus alsnog een verblijfsvergunning krijgen, was volgens D66 een generaal pardon aan het begin van de nieuwe asielwet logischer geweest. Je begint met een nieuw, streng asielbeleid. Zorg dan ook dat je erfenis van het verleden op een fatsoenlijke manier oplost. Maar de individuele toetsing die we nu hebben blijkt voor veel mensen goed uit te pakken. Voor anderen niet, bijvoorbeeld mensen die evident obstructie plegen of die liegen en valse informatie doorgeven. Dat is op zichzelf ook niet onredelijk.

Voor D66 is snelheid nu het belangrijkste punt. Sommige mensen wachten al jaren op een oordeel en dat kan nu nog wel eens twee jaar duren. Dat is veel te lang, we kunnen hen niet langer in onzekerheid laten. Daarom moeten de rechters zo snel mogelijk doorwerken, en moet minister Verdonk hen daartoe in de gelegenheid stellen. Dan kan bijvoorbeeld, door mensen die naar alle waarschijnlijkheid toch hier mogen blijven snel een verblijfsvergunning te geven vanwege speciale (familie)omstandigheden of bijvoorbeeld vanwege een medische indicatie. Daarmee worden de rechters ontlast, waardoor ook anderen sneller een antwoord hebben. Wij dringen daar echt bij de minister op aan. Het werk van de rechters stilleggen en de dossiers weer overhevelen naar Verdonk en de IND, zoals de PvdA voorstelt, vinden wij daarom geen goed idee, aldus Lambrechts.
 
bron:D66