Als het om beroepsziekten gaat, moeten rechters heel precies kijken naar de arbeidsomstandigheden. Dat is de kern van een uitspraak van de Hoge Raad in een RSI-zaak uit Middelburg. Ook de FNV is erbij betrokken.

RSI-klachten door een fietsongeluk? Of kwam het door het werk? Volgens de Hoge Raad heeft de rechtbank in Middelburg in de zaak van een RSI-patient tegen zijn oud-werkgever niet zorgvuldig genoeg geoordeeld. Het vonnis is vernietigd.

Het gaat erom of de arbeidsomstandigheden van de man van invloed zijn geweest op zijn arbeidsongeschiktheid. Daarom moet het Gerechtshof in Den Haag de zaak opnieuw beoordelen. De RSI-patient wordt ondersteund door Bureau Beroepsziekten FNV.

De cliënt kwam in 1993 in de Ziektewet met RSI-klachten en werd een jaar later arbeidsongeschikt. De man deed zwaar en monotoon werk bij een transformatorbedrijf en was daardoor arbeidsongeschikt geraakt. Hij eiste van zijn werkgever vergoeding van de geleden schade. Zijn baas vond echter dat het werk afwisselend genoeg was en dat de RSI-klachten ook verzoorzaakt zouden kunnen zijn door een fietsongeluk dat hij in 1980 had.

De kantonrechter wees de schadevergoeding toe, maar in hoger beroep werd de claim afgewezen. Een neuroloog had gezegd dat het onwaarschijnlijk was dat de man ziek was geworden door zijn werk en de rechter ging daarin mee.

De Hoge Raad zegt nu dat de rechtbank in Middelburg niet naar de arbeidsomstandigheden van de RSI-patient heeft gekeken, en dat dat wel had moeten gebeuren.

Goed nieuws, vindt Jan de Jong, directeur van Bureau Beroepsziekten FNV: "Wij hebben altijd gezegd dat er naar de samenhang tussen de ziekte en de arbeidsomstandigheden moet worden gekeken en de Hoge Raad geeft ons nu gelijk."

Minder plezierig vindt de Jong het dat alleen blootstelling aan risicofactoren niet genoeg bewijs is. Bij mensen die op het werk worden blootgesteld aan asbest bijvoorbeeld en ziek worden, is dat al voldoende. Maar daar staat tegenover, stelt De Jong, dat bewezen moet worden dat de beroepsziekte in overwegende mate door het werk kwam.  Het is niet nodig om te bewijzen dat de ziekte uitsluitend door het werk komt.

De Jong: "En dat is goed nieuws voor mensen met een ziekte die door verschillende factoren wordt veroorzaakt. Dat geldt niet alleen voor RSI, maar ook bijvoorbeeld voor burn-out en rugklachten.

bron:FNV