De voorzieningenrechter van de rechtbank
's-Hertogenbosch heeft vrijdag Cono B.A. verboden om na vandaag
het spotje met acteur Peer Mascini en enkele koeien nog te vertonen
op internet of televisie. Campina had de rechter in kort geding om
het verbod gevraagd omdat het spotje ter promotie van Beemsterkaas
onder meer misleidend zou zijn. Campina maakte enkele jaren geleden
eveneens met Peer Mascini en koeien reclame voor het merk
Melkunie.

De rechter is er niet van overtuigd dat
Campina auteursrechtelijk rechthebbende van het format is. Wel acht
de rechter het spotje onrechtmatig omdat er bij het publiek
verwarring ontstaat omdat het publiek kan denken dat Beemsterkaas
van Campina is.

De rechtbank legt een dwangsom van
twintigduizend euro op, te betalen bij elke overtreding na
betekening van het vonnis.

bron:Rechtbank 's-Hertogenbosch