Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven heeft vandaag uitspraak gedaan over het
Methodebesluit Gaswet 2006-2009. Bij dit besluit had de raad van
bestuur van de NMa een methode van regulering vastgesteld, ter
bepaling van de doelmatigheidskorting die wordt opgelegd aan de
beheerder van het landelijk gastransportnet. Tegen dit besluit was
beroep ingesteld door de landelijke netbeheerder, Gas Transport
Services (GTS).

Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven heeft het beroep gegrond verklaard en het
Methodebesluit vernietigd. De rechter vindt dat dit besluit ten
onrechte geen betrekking heeft op tarieven van diensten die GTS
verleent. Dit is in strijd met de Gaswet.

Het besluit van de NMa stelt enkel vast
wat de inkomsten zijn die GTS mag behalen met de vervulling van
haar beheerstaken. Hoe de tarifering er komt uit te zien, laat het
besluit volledig in het midden. Dit leidt tot een onaanvaardbare
onzekerheid. De door de NMa gekozen vorm van regulering van GTS
acht het College zonder uitdrukkelijke wettelijke basis dan ook
niet toelaatbaar.

Behalve het Methodebesluit is ook het
besluit tot uitvoering hiervan - bekend als het X-factorbesluit -
vernietigd. Dit besluit waarbij de doelmatigheidskorting is
bepaald, geeft immers uitvoering aan het niet toelaatbare systeem
uit het Methodebesluit.

Bron: College van Beroep voor het
bedrijfsleven