De rechtbank in Rotterdam heeft de pastorie in Goedereede toegewezen aan de hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland. De gemeente heeft de pastorie nodig in verband met het beroepen van een nieuwe predikant. Het vonnis houdt in dat de huidige bewoner, ds. J.W. van Estrik, die in 2004 aangaf geen predikant te willen zijn in de Protestantse Kerk, de pastorie binnen zes weken moet verlaten.

 

In een reactie geeft dr. Bas Plaisier, scriba van de Protestantse Kerk, aan de uitslag van het kort geding met gemengde gevoelens te beschouwen. "Ik ben blij voor de hervormde gemeente in Goedereede, omdat ze nu met het beroepen van een nieuwe predikant verder kan gaan. Maar het is pijnlijk dat we dit soort geschillen in de kerk moeten meemaken. De hervormde gemeente had echter geen andere keuze. En dat er voor ds. Van Estrik en zijn gezin sinds februari 2004 geen andere woonruimte is gevonden, is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de hersteld hervormde gemeente waarvan hij predikant is."

Het geschil om de pastorie in Goedereede heeft als achtergrond de totstandkoming van de Protestantse Kerk in Nederland, per 1 mei 2004. Op die datum werd ook de hervormde gemeente Goedereede automatisch een gemeente van de verenigde kerk. Een deel van de gemeente en haar predikant ds. Van Estrik wensten echter geen lid te zijn van de Protestantse Kerk en sloten zich aan bij de Hersteld Hervormde Kerk. Ds. Van Estrik bleef echter wel in de pastorie wonen die - zo heeft de rechter nu bevestigd - eigendom is van de hervormde gemeente binnen de Protestantse Kerk.

Op tijd geïnformeerd
Volgens scriba Plaisier is ds. Van Estrik ruim op tijd geïnformeerd over de eventuele consequenties van zijn keuze de Protestantse Kerk in Nederland te verlaten: "Ruim een jaar geleden - in februari 2004 - is aan alle predikanten in de toen nog Nederlandse Hervormde Kerk per brief gemeld wat voor hen de consequenties zijn wanneer ze het besluit zouden nemen niet mee te gaan in de Protestantse Kerk in Nederland. Er is hun toen ook gemeld dat daartoe het opgeven van de ambtswoning behoorde." Vervolgens is mei 2004 aan de betreffende predikanten (ruim veertig in getal) gemeld dat zij de pastorie in november moesten vrijmaken. Die periode is ruim genomen, om hun de gelegenheid te geven vervangende woonruimte te zoeken. In een aantal gevallen is dat ook gelukt of zijn beide partijen tot een (voorlopige) oplossing gekomen. Waar dat niet lukte, koos een aantal (hervormde) gemeenten ervoor de zaak niet op de spits te drijven wanneer ze de pastorie zelf nog niet nodig hadden, met name omdat ze niet toe waren aan het beroepen van een nieuwe predikant.

Nieuwe predikant beroepen
Dat het in Goedereede wel tot een zaak moest komen, heeft er uiteindelijk mee te maken dat de hervormde gemeente de pastorie op korte termijn echt nodig heeft, zo geeft scriba F. van Wijk van de hervormde gemeente aan: "Mede omdat de actie ´vrijwillige bijdrage' dit jaar ruim 45.000 euro heeft opgebracht, zijn we in staat om een full time predikant te beroepen, en met dit beroepingswerk zijn we nu druk bezig. Maar willen we het kunnen afronden, dan moeten we een nieuwe predikant wel een onderdak kunnen bieden. We zitten na het vertrek van ds. Van Estrik al een jaar zonder voorganger, en het is hoog tijd dat aan die periode nu snel een einde komt, zodat de gemeente verder kan worden gebouwd."
 
bron:PKN