Het Commissariaat voor de Media heeft in
april 2005 de zendtijd van moslims op radio en televisie ten
onrechte verdeeld tussen het Contactorgaan Moslims en Overheid
(CMO) en de Nederlandse Moslim Raad (NMR). Ook is de
zendtijdvermindering van de omroepen IKON en Zendtijd voor Kerken
(ZvK) terecht.Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald.

De raad wees de beroepen van het
Commissariaat en de IKON/ZvK tegen een uitsprak van de rechtbank in
Amsterdam af. De rechtbank had de verdeling van zendtijd tussen
twee moslimorganisaties vernietigd en de zendtijdvermindering van
de protestantse omroepen bekrachtigd.

Moslimomroepen

De verdeling van de zendtijd krachtens
artikel 39f van de Mediawet geldt voor de periode 1 september 2005
tot 1 september 2010. De Raad van State stelt vast dat het
Commissariaat zich ten onrechte op bijzondere omstandigheden heeft
beroepen om de zendtijd voor de moslism in twee gelijke partjes te
verdelen.

De toezichthouder had zelf eerder bepaald
dat slechts één representatieve organisatie zendtijd
krijgt, als een levensbeschouwelijke stroming niet centraal is
georganiseerd en er ten behoeve van die stroming meerdere aanvragen
zijn ingediend. Dat was bij de moslims het geval. Bij de
beoordeling van de representativiteit is dan niet de omvang van de
aanhang doorslaggevend, maar welke aanvrager in de breedte de
meeste substromingen vertegenwoordigt en bovendien voor toelating
van andere substromingen openstaat. Overigens meent de raad dat
zowel de NMR als het CMO een representatieve organisatie van de
moslims in Nederland is.

IKON/ZvK

Ook de omroepen IKON en ZvK vingen
donderdag bot bij de Raad van State. Beiden hadden beroep
aangetekend tegen de forse vermindering van zendtijd, die vanaf
2005 werd doorgevoerd.

De IKON en ZvK moesten toen veel zendtijd
inleveren om kleine omroepen als de NMO en CMO 'herkenbaarder' te
maken in de Publieke Omroep. Beide protestantse omroepen, verenigd
in de stichting Verzorging Kerkelijke Zendtijd, gaan nu gezamenlijk
terug van 130 naar 94 uur televisie. Op de radio is er een
teruggang van 338 naar 286 uur.

Op deze beslissing volgde landurig
juridisch getouwtrek tussen de omroepen en de het Commissariaat
voor de Media. Met de uitspraak van de Raad van State zal deze
nieuwe hoeveelheid zendtijd in 2008 echter definitief zijn.

Bron: IKON