GroenLinks wil dat Nederlandse
gedetineerden in het buitenland in aanmerking blijven komen voor
gesubsidieerde rechtsbijstand. Op dit moment zitten er ruim 2.400
Nederlanders hoofdzakelijk voor drugsdelicten in buitenlandse
detentie. De detentieomstandigheden zijn vaak inhumaan te noemen en
ook het recht op een eerlijk proces wordt vaak met voeten
getreden.

GroenLinks wil daarom dat de Nederlandse
overheid niet alleen betere rechtshulp verleent, maar zich er ook
sterker voor inzet om Nederlandse gedetineerden naar Nederland over
te laten komen om hier het strafproces en de strafexecutie te laten
uitvoeren.

bron:GroenLinks