Milieudefensie heeft een rechtszaak
aangespannen tegen de minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel
Eurlings. De actiegroep eist dat de minister de maximumsnelheid op
214 kilometer stadssnelweg verlaagt naar tachtig kilometer per uur.
De twee partijen verschijnen woensdag voor de Amsterdamse
rechtbank.

Europese luchtkwaliteitsnormen

Milieudefensie pleit voor deze maatregel
omdat de huidige situatie tot onnodige luchtverontreiniging zou
leiden. Het Milieu- en Natuurplanbureau heeft berekend dat de
Europese luchtkwaliteitsnormen langs de stadssnelwegen in 2020 niet
worden gehaald als het huidige beleid wordt gehandhaafd.

Schoner

Recent onderzoek door de GGD-Amsterdam
toonde aan dat de 80 km-maatregel vooral de luchtvervuiling aanpakt
die het meest schadelijk is voor de gezondheid. Onderzoek van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat wees uit dat de lucht schoner
werd op vier van de vijf stukjes snelweg waar sinds november 2005
een snelheidsverlaging geldt.

Eerder verzoek geen navolging

Milieudefensie vroeg in 2005 aan toenmalig
minister van Verkeer Karla Peijs (CDA) om de maximumsnelheid te
verlagen naar tachtig kilometer per uur op de stadssnelwegen van de
vier grote steden. Na langdurig procedureel getouwtrek, komt er nu
een inhoudelijke toetsing van de rechtbank.

De uitspraak van de rechtbank wordt na zes
weken verwacht.

bron:BVOM