Uit de website waarnaar verwezen wordt als
men zijn kanscode wil activeren om een opname wil bijwonen, blijkt
niet althans onvoldoende duidelijk dat men geen koffers c.q. loten
hoeft te kopen om kans te maken op een studioplaats.

Nu een voldoende duidelijke mogelijkheid
om zonder extra verplichtingen een kans te maken, ontbreekt, is
sprake van misleiding.

Aangezien adverteerder al eerder is
aanbevolen om niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken en
gezien de ernst van de misleiding heeft de Commissie het in het
algemeen belang geoordeeld deze aanbeveling openbaar te maken.

bron:Reclame Code Commissie