De Reclame Code Commissie (RCC) heeft
geoordeeld dat de verpakking van de Koffieleutjes van Peijnenburg
misleidend is. De Reclame Code Commissie vindt de claims "40%
minder vet" en "bron van vezels" misleidend. Op de verpakkingen van
de nieuwe koekjes claimt Peijnenburg dat deze "40% minder verzadigd
vet" bevatten. De RCC vindt dat misleidend omdat het voor de
consument onduidelijk is waarmee Peijnenburg haar koekjes
vergelijkt.

Anders dan de claim suggereert zijn de
Koffieleutjes niet 40% minder vet dan alle andere koekjes in dit
segment.Ook kan de claim "bron van vezels" op de verpakking van de
Koffieleutjes volgens de RCC niet door de beugel. Deze claim mag
alleen gevoerd worden als het product een vezelgehalte heeft van
minimaal 3 gram per 100 gram. De Koffieleutjes voldoen volgens de
verpakking niet aan die vereiste. Deze claim is daarmee in strijd
met de voorwaarden van de nieuwe Europese Verordening inzake
Voedings- en Gezondheidsclaims (kortweg "de Claimsverordening").

Het is de eerste maal dat de RCC de regels
van deze nieuwe Claimsverordening toepast die op 1 juli 2007 van
kracht is geworden. De Claimsverordening heeft tot doel om
consumentenbescherming in alle landen van de EU op het zelfde hoge
niveau te waarborgen.

De klacht is door Verkade bij de RCC
ingediend nadat rechtstreeks overleg tussen Peijnenburg en Verkade
niet tot een oplossing leidde. Verkade heeft de RCC derhalve
gevraagd om uitsluitsel te bieden. Peijnenburg heeft ter zitting
toegezegd de verpakking van haar producten op de kortst mogelijke
termijn te zullen aanpassen.

bron:Verkade B.V.