De reclame-uitingen van Drogisterij De Rode Pilaren en Distributiecare voor het product "Slank Vitaal" zijn door de Reclame Code Commissie als misleidend beoordeeld.

De Reclame Code Commissie heeft een reclame-uiting voor Slank Vitaal Kracht-Ampullen misleidend geoordeeld aangezien de adverteerders niet aannemelijk hebben gemaakt dat het product de werking heeft die daaraan in de advertenties wordt toegeschreven.

bron:Reclame Code Commissie