De reclassering gaat het Openbaar Ministerie, de rechters en de Dienst
Justitiële Inrichtingen beter adviseren over de meest adequate
sancties. Moet wel of geen taakstraf worden opgelegd, is een korte
vrijheidsstraf aangewezen of juist de plaatsing in een inrichting voor
stelselmatige daders. Ook wordt geadviseerd over al dan niet deelnemen
aan een op recidivevermindering gerichte interventie en het soort
toezicht op de naleving van bijzondere voorwaarden bij de veroordeling.
Hiervoor zijn nieuwe diagnoseinstrumenten ontwikkeld en wordt de
adviestaak beter gepositioneerd.

Om te voorkomen dat de reclasseringswerker over zijn eigen
uitvoeringswerk adviseert wordt de adviestaak gescheiden van de overige
taken van de reclassering. Per arrondissement wordt een Advies-en
DistributiePunt Reclassering (ADP's) opgericht. De 19 ADP's worden
afzonderlijke kantoren onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van
de Stichting Reclassering Nederland, het Leger des Heils en de
verslavings reclasseringsinstellingen. Dit schrijft minister Donner van
Justitie vandaag in de brief 'Taken en positionering reclassering' aan
de Tweede Kamer.  
 
Door het instellen van de ADP's wint het reclasseringswerk aan
kwaliteit. De reikwijdte van de advisering wordt verruimd en de kennis
van de reclasseringsmedewerkers wordt vergroot. De mensen die bij de
ADP's gaan werken specialiseren zich in de adviestaak. Naast de
adviestaak zijn deze medewerkers verantwoordelijk voor het toewijzen
van de cliënt aan een van de drie reclasseringsorganisaties voor het
uitvoeren van gedragsinterventies, toezicht en taakstraffen. De ADP's
zullen 1 januari 2007 operationeel zijn.   
 
De activiteiten van de reclassering worden voortaan rechtstreeks
verbonden aan de specifieke behoeften van Openbaar Ministerie, de
zittende magistratuur en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De minister
financiert alleen nog reclasseringsactiviteiten waartoe OM, ZM of
DJI  opdracht heeft gegeven.   
 
Om de positie en taken van de reclassering goed te verankeren wordt
gestart met een wetsvoorstel op de reclassering ter vervangen van de
huidige regelgeving.

Bron: Ministerie van Justitie