Reclassering Nederland licht alle 13.000
lopende reclasseringstoezichten door. De aanleiding is een intern
onderzoek naar het reclasseringstoezicht op de verdachte van de
moord op de achtjarige jongen in Hoogerheide. Dit schrijft minister
Verdonk (Integratie, Jeugdbescherming, Preventie en Reclassering)
in een brief aan de Tweede Kamer.

Reclassering Nederland heeft
arbeidsrechtelijke maatregelen genomen tegen een aantal
medewerkers. Daarnaast neemt de Reclassering onder meer de volgende
maatregelen:

-doorlichten van alle huidige toezichten
die Reclassering Nederland uitvoert, onder meer op de uitvoering
van het vonnis;

-verdergaan met specialisatie en
differentiatie van toezicht (van reclasseringswerkers,
werkbegeleiders en unitmanagers);

-bestaande procedures en regelgeving
verscherpen;

-reclasseringswerkers extra opleiden.

Verdonk onderschrijft de maatregelen. Zij
vraagt de Inspectie voor de Sanctietoepassing de methodiek te
toetsen voor het doorlichten van de toezichten. De resultaten van
de doorlichting moeten binnen drie maanden klaar zijn.Ook heeft
Verdonk de inspectie gevraagd aanvullend onderzoek te doen naar een
aantal aspecten van de Hoogerheide-zaak die nog niet zijn
onderzocht.

Bron:MinJus