Volgens een prognose van de Kamer van Koophandel starten in 2005 75.000 ondernemers een nieuw bedrijf. Nooit eerder werden in à©à©n jaar zoveel nieuwe bedrijven opgericht. Zo'n 19.000 ondernemers starten hun bedrijf na een bezoek aan de Startersdag van de Kamer van Koophandel. In 2004 werd deze bezocht door 38.000 mensen. De helft van deze bezoekers is inmiddels gestart of doet dat binnenkort. Deze nieuwe bedrijven leveren een extra werkgelegenheid op van zo'n 25.000 arbeidsplaatsen.

 

Prognose: 75.000 nieuwe ondernemers in 2005
Het aantal startende ondernemers groeit in de laatste jaren sterk: in 2003 waren het er 54.000, in 2004 65.000 en eind oktober 2005 ruim 58.000. De verwachting is dat eind 2005 75.000 nieuwe ondernemers zich hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hieronder bevinden zich steeds meer vrouwen en starters van buitenlandse origine. Het aantal vrouwen is de laatste 5 jaar gestegen van een kwart naar een derde van het aantal nieuwe ondernemers. Van starters van bui-tenlandse origine registreerde de Kamer van Koophandel er in 2004 een kleine 13.000. Eind ok-tober 2005 zijn dat er al 12.000.

Startersdag zet aan tot ondernemen
De Startersdag van de Kamer van Koophandel in 2004 zette ruim 19.000 mensen aan tot het daadwerkelijk starten van een nieuwe onderneming. Zo blijkt uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel onder bezoekers van de Startersdag 2004. De nieuwe ondernemingen van deze starters zijn bij elkaar goed voor 25.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Om een indruk te geven: bij DSM werken wereldwijd 23.000 mensen, bij KPN 31.000, bij Shell Nederland ongeveer 11.000 en bij KPMG 3.700.

Steeds meer interesse voor Startersdag
Op zaterdag 5 november organiseren de Kamers van Koophandel voor het vierde jaar de succes-volle landelijke Startersdag. Op 25 verschillende locaties kunnen mensen die met plannen rond-lopen een bedrijf te starten alle nodige informatie vinden en netwerken met andere ondernemers. Het eerste jaar (2001) bezochten 16.000 mensen de Startersdag, vorig jaar waren dit er ruim 38.000. Dit jaar verwacht de Kamer van Koophandel een nieuw record te vestigen.

bron:Kamer van Koophandel