Nederland telde eind september 2006,
gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 219 duizend openstaande
vacatures. Dit is een record. Eind 2000 werd nog een piek van 213
duizend bereikt. In het derde kwartaal van 2006 steeg het aantal
vacatures in alle bedrijfstakken. Dit blijkt uit cijfers van het
CBS.

Forse stijging in het derde kwartaal

In het derde kwartaal van 2006 is het
aantal vacatures met 30 duizend toegenomen. De sterkste stijgingen
deden zich voor in de industrie en bouwnijverheid en in de
zakelijke dienstverlening. In de bedrijfstak industrie en
bouwnijverheid nam het aantal vacatures met een derde toe tot 40
duizend. De zakelijke dienstverlening kende een groei van ruim 20
procent. In deze bedrijfstak werken onder meer advocaten,
accountants en ICT-specialisten.

Na het vorige record eind 2000 zette een
daling in. Het dieptepunt werd bereikt in het derde kwartaal van
2003. Er waren toen nog maar 92 duizend vacatures. Sindsdien is het
aantal vacatures vrijwel voortdurend gestegen, gemiddeld met 11
duizend per kwartaal.

Grote dynamiek op de arbeidsmarkt

Het derde kwartaal van 2006 werd
gekenmerkt door een grote dynamiek. Dit blijkt uit de aantallen
ontstane en vervulde vacatures. De aantallen zijn niet gecorrigeerd
voor seizoeninvloeden. In het derde kwartaal zijn 264 duizend
vacatures ontstaan. Dit zijn er 36 duizend meer dan een jaar
eerder. Het aantal vervulde vacatures bedroeg 274 duizend. Niet
eerder zijn er zoveel vacatures vervuld.

Hogere vacaturegraad

Al tweeënhalf jaar is de
vacaturegraad elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. De
vacaturegraad is het aantal vacatures per duizend banen. Het is
hiermee een indicator voor de spanning op de arbeidsmarkt. Eind
september 2006 waren er 29 vacatures per duizend banen. Dit zijn er
7 meer dan een jaar eerder. In bijna alle bedrijfstakken was de
spanning groter dan een jaar eerder. De vraag naar personeel was
het sterkst in de bouwnijverheid, horeca en de zakelijke
dienstverlening. In de horeca gaat het vooral om korte
dienstverbanden.

bron:CBS