De Koninklijke Marechaussee op Schiphol
heeft in het weekend, waarin bijna een half miljoen passagiers
verwerkt moesten worden, dertig personen aangehouden. Aan 150
gestrande passagiers is een nooddocument verstrekt waardoor zij
alsnog de reis konden voortzetten.

Om de grote stroom passagiers te kunnen
verwerken was de marechaussee het afgelopen weekend op de been met
een maximale bezetting. In de terminal zijn ook marechaussees in
burger ingezet omdat tijdens extreme drukte de kans op bagagedieven
groot is.

Opvallend is dat een relatief klein aantal
passagiers nog een boete had openstaan. In totaal elf personen
moesten in totaal een kleine zesduizend euro aan de marechaussee
betalen voordat zij hun reis konden vervolgen. Zes passagiers
probeerden te reizen op een vals paspoort.

De marechaussee moest in dit topweekend
150 meldingen in het kader van openbare orde verwerken. Het betrof
onder meer vernielingen aan auto’s, dronkenschap,
winkeldiefstal, vermissingen en verboden wapenbezit. Honderd
gedupeerden deden aangifte.

Ondanks de enorme drukte ondervond de
marechaussee weinig problemen en bleef de vakantiesfeer de overhand
voeren.

bron:MinDef