(Persbericht) Nedasco kent in het eerste halfjaar van 2011 een forse toename van aantal nieuw aangesloten tussenpersonen. 2,5 keer zo veel tussenpersonen hebben zich in vergelijking met andere jaren bij de serviceprovider aangemeld. Deze groei van 53 tussenpersonen in een krimpende markt is te danken aan het innovatieve Nedasco ServiceNet 3.0 en de specifieke voordeelpakketten particulieren, bedrijven en inkomen.

Gemak van diverse maatschappijen in à©à©n pakket
à¢â‚¬Å“In de markt is een toenemend belang van efficiency en behoefte aan productvergelijkingen. Ons nieuwe extranet voldoet hieraan. Met dit ServiceNet kan de tussenpersoon binnenkort 380 producten van onze 30 volmachtmaatschappijen combineren in à©à©n pakket inclusief pakketkorting, à©à©n incasso en schadeafhandeling via à©à©n loket,à¢â‚¬ aldus directeur Tim Schoonbergen.

Digitalisering van intermediaire werkzaamheden
à¢â‚¬Å“Alle intermediaire werkzaamheden zijn eenvoudig gedigitaliseerd. Vergelijken, aanvragen, beheren en administreren van de verzekeringen verloopt via het ServiceNet. Administratieve lasten worden zo tot een minimum beperkt. Verder biedt het functionaliteiten als een kennisbank, een portefeuille-optimalisator, een CRM-actiegenerator, administratief beheer van de portefeuille, online schade melden en dat alles via à©à©n rekening-courant. Hierdoor kan de tussenpersoon zich volledig focussen op de klant.à¢â‚¬