De komst van een randmeer in de polder Wieringermeer langs het
voormalig eiland Wieringen hangt nog steeds aan een zijden draad. een
nieuwe licht positieve beslissing van de gemeenteraad heeft de
reacreatieondernemers weer hoop gegeven.

Recreatieondernemers in Wieringen hebben verheugd gereageerd op het
bericht dat de gemeenteraad van Wieringen het project Wieringerrandmeer
nog een kans geeft. De raad stemde op 14 februari  unaniem in
met het voorstel om in gesprek te gaan over de wijze waarop de
uitwerking van de nu voorliggende visie op het randmeer en omgeving
gestalte moet krijgen. Dit is een heel positieve stap vooruit, omdat
diezelfde raad enkele weken geleden aangaf niets meer in de plannen te
zien. Op 24 februari beslist de raad definitief of ze, met de andere
betrokken partijen, verder wil met het Wieringerrandmeer.