Ondernemingen zijn in een sterk evoluerende en concurrentiële bedrijfswereld steeds op zoek naar nieuwe werknemers die de onderneming mee naar een hoger niveau kunnen tillen. Het gaat er niet langer over om kandidaten aan te trekken, nee het doel is om die ene kandidaat aan te trekken die het verschil kan maken en, nog belangrijker, die aan boord van jouw onderneming te kunnen houden. Niets nieuws, maar hoe kan je de selectie en werving van die kandidaat op een snelle, efficiënte en doelgerichte manier laten verlopen?

De weg naar een succesvolle en duurzame aanwerving

Je wil als ondernemer dan wel de kandidaat vinden die het best opgeleid is, die de nodige ervaring, heeft, die uitmuntende vaardigheden kan tonen en die ook nog eens past binnen de bedrijfscultuur. Die zoektocht kan behoorlijk zwaar zijn en veel tijd in beslag nemen, tijd die van andere werkzaamheden, eigen aan de onderneming, moet worden weggenomen. Door een duurzame samenwerking aan te gaan met een recruitment bureau moet je geen tijd en energie vrijmaken en krijg je toch de beste kandidaat aan je voorgesteld zonder die zelf te gaan opzoeken.

De noden van de onderneming in kaart brengen

Een toegewezen consultant of headhunter gaat in de eerste plaats door middel van een uitgebreide intake jouw bedrijf in kaart brengen en nagaan welke voor jou en voor de functie de vereisten zijn waaraan een goede kandidaat moet voldoen om in aanmerking te komen. Enkel op die manier kan heel specifiek gewerkt worden en kan een overvloed aan kandidaten vermeden worden.

De vacature onder de aandacht brengen van de juiste doelgroep

Een vacature mag dan nog zo goed en duidelijk opgesteld zijn, zo lang ze niet de juiste doelgroep bereikt, kan je er weinig mee aanvangen en is de kans klein dat je net die ene perfecte kandidaat zal bereiken. Personeel zoeken via een recruitment bureau, betekent dat je beroep kan doen op hun expertise, netwerk en software ook aan de vereiste van het bepalen van de doelgroep kan voldoen. Recruitment software koppelt de specifieke vereisten aan potentiële kandidaten waardoor de selectie aanzienlijk kan verfijnt worden en doelgerichter kan verlopen.

De belangrijkste elementen voor een gerichte selectie

De tijd waar een diploma de enige manier was om toegang te krijgen tot een bepaalde functie, ligt gelukkig al enige tijd in het verleden. Dit vereist natuurlijk ook een andere aanpak in het selecteren van kandidaten. Een recruitment bureau zal dan ook op zoek gaan naar kandidaten die naast de vereiste schoolse kennis ook aan andere vereisten voldoen. Zo wordt de motivatie nagegaan, wordt de persoonlijkheid in kaart gebracht, wordt gekeken naar de overeenkomsten met de heersende bedrijfscultuur en wordt gepeild naar de al opgedane ervaring. Kandidaten die op al deze aspecten goed scoren, verhogen aanzienlijk de kans dat jij er de beste kandidaat moeiteloos kan uithalen.

De perfecte match vinden

Hoewel een deel van het proces dat een recruitment bureau uitvoert perfect via professionele software kan verlopen, blijft persoonlijk contact essentieel en zal dit altijd de doorslaggevende factor vormen. Na het verfijnen van de selectie, worden de kandidaten die het best bij het opgegeven profiel aansluiten uitgenodigd door het recruitment bureau voor een eerste gesprek. Doel van dit gesprek is een nog verdere verfijning te bekomen en enkel de top kandidaten voor jouw onderneming over te houden. Het zijn uiteindelijk die laatste kandidaten die bij jou aan tafel komen te zitten voor de laatste selectieronde. Na advies en overleg met de consultants van het recruitment bureau ligt de finale keuze bij de toekomstige werkgever.

De voordelen van het uitbesteden van het selectie- en wervingsproces

Aanwerven van een nieuwe werknemer is een proces dat veel tijd in beslag neemt, dat veel energie vraagt en waarvoor mensen van de HR afdeling moeten vrijgemaakt worden. Allemaal zaken die de aandacht afleiden van de lopende werkzaamheden binnen de onderneming, wat zoveel mogelijk moet vermeden worden om de continuïteit te blijven garanderen. Een recruitment bureau zorgt voor een ruime eerste selectie, voert de inleidende gesprekken en houdt slechts een klein aantal kandidaten over die naar alle eisen toe een goede match vormen. Op die manier moeten jij of je HR medewerker pas op het einde van het hele proces ingeschakeld worden om de knoop definitief door te hakken.

Het opstellen van een wervende vacature, het op zoek gaan naar de juiste doelgroep, het ontvangen en verwerken van de kandidaturen en eerste gesprekken en eventuele testen worden allemaal uit handen genomen en leveren de onderneming aanzienlijke winst op.

De persoonlijke aanpak zowel voor het bedrijf als voor de kandidaat verhogen slaagkansen en verminderen het risico op het mislopen van die ene witte raaf die de onderneming mee verder kan uitbouwen en naar een hoger niveau tillen. Iedere betrokken partij wint bij deze manier van werken en dat is nog steeds het streefdoel.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular