United Momentum Group, bestaande uit Momentum Invest en Momentum Real Estate, heeft zaterdag 6 oktober haar Momentum EXPO op feestelijke wijze geopend. De opkomst was erg hoog. Martijn van Rheenen, directeur van Momentum Invest en Momentum Real Estate, heeft tijdens de opening tevens de vernieuwde visie en missie met de relaties gedeeld.
United Momentum Group, bestaande uit Momentum Invest en Momentum Real Estate, heeft zaterdag 6 oktober haar Momentum EXPO op feestelijke wijze geopend. De opkomst was erg hoog. Martijn van Rheenen, directeur van Momentum Invest en Momentum Real Estate, heeft tijdens de opening tevens de vernieuwde visie en missie met de relaties gedeeld.

Het thema van de opening was een ‘Uitdagende verwarring’.

Dit thema liep als  een rode draad door het programma en  is gerelateerd aan de strategie van United Momentum Group om duurzaam te ondernemen. Het roept echter veel vragen op: Is duurzaamheid niet een modewoord? Wat verstaan we onder duurzaamheid? Gaat duurzaam ondernemen niet ten koste van rendement?

Kortom: een grote uitdaging die tevens de nodige verwarring met zich meebrengt. In de loop van de avond is antwoord gegeven op deze vragen. Daarnaast heeft Prof. dr. Gerard Keijzers zijn visie gegeven op ‘duurzaam ondernemen’. Hij is hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Nyenrode Business Universiteit en tevens auteur met internationale erkenning van boeken en artikelen over duurzaam ondernemen.

Directeur M. van Rheenen legt uit wat de organisatie zelf onder duurzaamheid verstaat: “Het is onze verantwoording om te voldoen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan de behoeften van de volgende generatie. Het lijkt heel simpel, maar is zeker niet gemakkelijk. Met deze nieuw ingeslagen weg staan we als onderneming voor een aantal grote uitdagingen. Een daarvan is om bij onze projecten de balans te vinden tussen maatschappelijk, ecologisch en economisch profijt”.

De Momentum EXPO is opgericht voor relaties. Het is een inspirerende ruimte om relaties te ontvangen en hen met woord, beeld en film te informeren over actuele investeringsprojecten. Een transparante informatievoorziening is voor Momentum Real Estate en Momentum Invest zeer belangrijk. Daarom zullen er diverse thema-avonden worden georganiseerd over het aankopen van onroerend goed in het buitenland. Daarnaast zullen er op sommige avonden externe adviseurs aanwezig zijn.

Meer informatie over informatie-avonden die in de Momentum EXPO georganiseerd worden, is te vinden op de nieuwe website van Momentum Real Estate: www.momentumrealestate.nl. Tevens is meer informatie te vinden op: www.momentuminvest.com.