Ecologische boerderij De Boterbloem aan de rand van Osdorp biedt rust, ruimte, ecologische landbouw, mooi wijds uitzicht, weidevogels etc. Mensen die het moeilijk hebben in de maatschappij (ex-verslaafden, mensen met een psychiatrische beperking, ex-gedetineerden etc) vinden er een zinvolle dagbesteding. Nu wil Stadsdeel Osdorp daar een bedrijventerrein neerzetten, terwijl er al zoveel bedrijfsruimte in Amsterdam leegstaat. Zo dreigt een prachtige plek verloren te gaan.

Op www.petitites.nl is sinds gisteren de petitie "Red ecologische boerderij de Boterbloem in A'dam Osdorp" ondertekenbaar. Zie

http://deboterbloem.petities.nl

De tekst van de petitie luidt:

Wij,
een groep verontruste Amsterdamse burgers die begaan zijn met het lot van ecologische zorgboerderij De Boterbloem aan de rand van Amsterdam Osdorp

constateren
dat het dagelijks bestuur van Stadsdeel Osdorp van plan is om op het terrein van De Boterbloem in de Lutkemeerpolder een bedrijventerrein te vestigen. Per 1 november 2009 wil het stadsdeel de zorgboerderij, waar dagbesteding wordt geboden aan psychiatrische patiënten en waar ecologische producten verbouwd worden, weg hebben.

en verzoeken
het stadsdeel de plannen te heroverwegen, aangezien er in Amsterdam al meer dan genoeg bedrijventerreinen zijn (die gedeeltelijk leegstaan). De Boterboem moet blijven, en daarom moet het bestemmingsplan zodanig gewijzigd worden dat het terrein van De Boterbloem niet bebouwd kan worden, zodat de unieke boerderij behouden kan blijven voor de burgers van de stad.

Onderteken deze petitie! Zo kun je meehelpen De Boterbloem te redden!