De voltallige redactie van het blad
Elisabethbode is opgestapt. Dat maakte redactielid ds. B.H. Weegink
zaterdag bekend. Hiermee ziet uitgeverij EB Media de redactie van
zijn oudste en belangrijkste uitgave vertrekken.

Aanleiding voor het vertrek van de
redactie waren ''veranderingen in de bestuurlijke en personele
sfeer'' bij de uitgeverij in Deventer. ''De redactie ziet zich
genoodzaakt om haar werk, dat ze veel jaren met liefde en plezier
heeft gedaan, neer te leggen'', aldus het persbericht.

Het al gedrukte kerstnummer is de laatste
uitgave waaraan de huidige redactie medewerking heeft verleend. De
redactie bestond, naast ds. Weegink, uit M.J.C. Maljers-Kroes en
ds. A.A. van der Spek. In het colofon van het 'pastorale
evangelisatiemagazine' Elisabethbode staat nu alleen de naam van
een interim-eindredactrice vermeld.

Bron: IKON