Zorgverzekeraars behalen bij de inkoop van ambulancezorg redelijke resultaten.  Zij zijn actief om de tijdigheid van ambulancezorg te bevorderen. Ook maken zij gebruik van mogelijkheden om hoge uitgaven voor ambulancezorg te voorkomen.Zorgverzekeraars beginnen oog te krijgen voor de acute zorgketen van huisarts, ambulancedienst en spoedeisende hulp in het ziekenhuis, maar kunnen op dit onderdeel nog meer ondernemen. Op de kwaliteit van de zorg in de ambulance sturen zorgverzekeraars nauwelijks; daarvoor vertrouwen zij op de zorgaanbieders. Dit zijn de belangrijkste conclusies in het onderzoeksrapport Prestaties zorgverzekeraars bij inkopen ambulancezorg dat het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) woensdag jl. heeft vastgesteld.  

De meerderheid van de zorgverzekeraars richt zich op vergroting van de paraatheid van ambulancediensten door afspraken te maken over optimale inzetbaarheid van personeel. Zorgverzekeraars hebben moeite om de effecten van hun inspanningen aan te tonen. Daarvoor moeten de registraties in de ambulancesector verbeteren. Voor de tijdigheid van ambulanceritten is het belangrijk dat de Centrale Posten Ambulancevervoer (cpa) goed functioneren. Hier valt voor de zorgverzekeraars nog veel te winnen.  
 
De directe kosten van acute zorg zoals ambulancevervoer zijn door zorgverzekeraars moeilijk beïnvloedbaar. Wel grijpen zij in dit complexe veld waar vele andere instanties verantwoordelijkheden hebben andere mogelijkheden aan om hoge uitgaven voor ambulancezorg te voorkomen. Zo zien verschillende zorgverzekeraars er op toe dat de huisvestingskosten niet te duur uitvallen.  
 
In 2004 was extra geld beschikbaar om de tijdigheid van het ambulance-vervoer te verbeteren. Zorgverzekeraars en aanbieders moeten over de inzet van het extra geld afspraken maken. Het CTZ vindt dat verbeteringen in de rittenregistratie daarvan onderdeel moeten zijn. 
 
De nieuwe Wet ambulancezorg wordt aangepast. Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraars binnen landelijke kaders voldoende kwalitatief verantwoorde ambulancezorg inkopen. Het CTZ is van mening dat de aansturing door zorgverzekeraars aan effectiviteit wint als de Regionale Ambulancevoorziening (rav) het aanspreekpunt bij de inkoop van zorg wordt. Ook moet de zorgverzekeraar met de rav afspraken kunnen maken over het dagelijkse functioneren van de cpa's. Het CTZ vraagt de overheid deze twee zaken met de nieuwe Wet ambulancevervoer te bevorderen. Hetzelfde geldt voor het bieden van wettelijke mogelijkheden voor vervoersdifferentiatie (inzetten van goedkopere vervoersmiddelen bij minder veeleisende ambulancezorg) om de efficiëntie van ambulancevervoer te bevorderen. Uit het onderzoek van het CTZ is namelijk gebleken dat diverse zorgverzekeraars hiervan de mogelijkheden willen verkennen.

bron:CTZ