Het was mooie televisie op maandag 2 november j.l. op RTV Noord-Holland. In de schuur van ecologische zorgboerderij De Boterbloem werd Suzanne Kooij totaal overrompeld door Henny Huisman. De presentator van het programma à¢â‚¬Å“Noord-Hollandse Heldenà¢â‚¬ overhandigde daar aan de redster van De Boterbloem een award. Tevens vertelde hij haar, dat ze de finale om deze prestigieuze eretitel had bereikt.

Een paar minuten voordat een nietsvermoedende Suzanne bij de boerderij arriveerde, had Henny Huisman een gesprekje met Trijntje Hoogendam. De door de wol geverfde televisieman was zichtbaar geroerd, toen de geplaagde zorgboerin vertelde, dat Suzanne voor haar een engel was die uit de hemel was neergedaald. En die had ze nodig om de strijd met stadsdeel Osdorp aan te gaan, die op haar vruchtbare en gifvrije akkers een bedrijventerrein wil vestigen. à¢â‚¬Å“Ik kon het niet alleen,à¢â‚¬ geeft Trijntje ruiterlijk toe, die op haar boerderij werk biedt aan meer dan 16 vrijwilligers met een problematische achtergrond. Twee van hen vertelden voor de camera, dat het werk op de boerderij voor een groot deel heeft bijgedragen aan het herstel. herstel. à¢â‚¬Å“Hier heerst een familiegevoel. Dat heb ik heel lang moeten missen,à¢â‚¬ aldus Florin Cojocaru..

Verschrikkelijk idee
à¢â‚¬Å“Ik vond het zo een verschrikkelijk idee dat er op een van de mooiste stukjes van Amsterdam een bedrijventerrein moet komen, terwijl er overal bedrijfspanden leegstaan,à¢â‚¬ vertelt Suzanne tegen Henny Huisman over haar beweegredenen om actie te gaan voeren voor het behoud van De Boterbloem. à¢â‚¬Å“Bovendien hou ik van de natuur en van biologische landbouw.à¢â‚¬ Maar ook de sympathieke presentator weet dat De Boterbloem over twee jaar alsnog dreigt te moeten verdwijnen.
Suzanne: à¢â‚¬Ze willen De Boterbloem over twee jaar toch weg hebben. Maar ik ga gewoon door met actievoeren.à¢â‚¬ Tot en met de finale op 30 oktober kan er nog steeds op Suzanne Kooij worden gestemd via http://www.noordhollandsehelden.nl

Schimmig spel
De Lutkemeerpolder waar De Boterbloem is gevestigd wordt binnenkort door stadsdeel Osdorp overgedragen aan de gemeente Amsterdam. Het stadsdeel ontvangt dan een bedrag van tussen de 13 en 20 miljoen euro voor de grond. Deze transactie lijkt niet te rijmen met de actuele stand van zaken op de eerste fase van het bedrijventerrein. Er is sinds 2003 slechts 37% van de kavels uitgegeven en dit gebied achter het BP tankstation in De Aker wordt grotendeels gedomineerd door betonnen bedrijfshallen die leeg staan en blijkbaar dus niet te slijten zijn. Het Dagelijks Bestuur van Osdorp heeft nut en noodzaak van een nieuw bedrijventerrein tijdens de behandeling van burgerinitiatief à¢â‚¬Å“Red de Boterbloem, houdt Lutkemeer III groenà¢â‚¬ dan ook nooit kunnen aantonen. Er is geen aanleiding om over twee jaar van start te gaan met het bouwrijp maken van dit deel van de Lutkemeerpolder. Alles wijst erop dat hier een schimmig spel gespeeld wordt met als inzet: de mooiste en meest vruchtbare polder van Amsterdam.

Niet sociaal
Bronnen uit de stadsdeelraad melden, dat alles draait om het bedrag van tussen de 13 en 20 miljoen euro die stadsdeel Osdorp ontvangt voor de grond. à¢â‚¬Å“Met een goed gevulde kas staant het Dagelijks Bestuur van Osdorp sterker in de onderhandelingen met de andere stadsdelen, die straks samen Nieuw-West gaan vormen. Daar zijn we ook onlangs pas onlangs achter gekomen,à¢â‚¬ aldus de fractievoorzitter van à©à©n van de partijen. Ook een ander lid van de stadsdeelraad heeft zo zijn bedenkingen. à¢â‚¬Å“Ik ben altijd voor het behoud van een groene Lutkemeer geweest. Het Dagelijks Bestuur wil deze miljoenen nog snel voor 7 maart 2010 uitgeven aan Osdorp zelf.à¢â‚¬ zelf uitgeven.à¢â‚¬
Het actiecomità© à¢â‚¬Å“Red de Boterbloemà¢â‚¬ zet grote vraagtekens achter deze gang van zaken. à¢â‚¬Å“Niet echt netjes tegenover Geuzenveld Slotermeer en Slotervaart om al deze miljoenen nog even vlak voor het samengaan aan het eigen stadsdeel te besteden. In 2013 zal het bestemmingsplan opnieuw bekeken moeten worden, Als blijkt dat er dan nog steeds geen behoefte is aan een bedrijventerreinen in de Lutkemeerpolder en het gebied weer een groene bestemming krijgt, zou dit bedrag toch weer terugbetaald moeten worden aan de gemeente Amsterdam. Daarvoor zouden dan ook de inwoners van Geuzenveld Slotermeer en Slotervaart moeten opdraaien. Een zeer onwenselijke situatie.
Daarom vindt het actiecomità© dat met de overdracht van de Lutkemeer gewacht dient te worden tot nà¡ de gemeenteraadsverkiezingen, zodat in groter verband naar dit gebied gekeken kan worden. Gezien de economische crisis hoeft er immers helemaal geen haast gemaakt te worden met de voorbereidingen voor het eventuele bedrijventerrein. Als Osdorp de overdracht nu doorzet, kan dat negatief uitpakken voor de onderhandelingspositie van de andere twee stadsdelen, en krijgen die een door de bevolking ongewenst bedrijventerrein in de maag gesplitst. Die zitten daar zeker niet op te wachten!"

Een andere bron binnen het stadsdeel bevestigt dit, maar vindt het nu al uitgeven van miljoenen niet verstandig. à¢â‚¬Å“Niet echt sociaal tegenover Geuzenveld-Slotermeer en Slotervaart. En aan de andere kant: als ooit in de toekomst wordt besloten om geen bedrijventerrein te bouwen en de Lutkemeerpolder toch groen te houden, zal het geld toch terugbetaald moeten worden. Nieuw-West zal daar dan voor moeten opdraaien.à¢â‚¬

Website: http://reddeboterbloem.wordpress.com