Er komt definitief een raadgevend referendum over de invoering van een
Europese grondwet. In de Eerst Kamer schaarde na de SP, GroenLinks,
PvdA en D66 ook de VVD zich bij de voorstanders van een
volksraadpleging. In tegenstelling tot alle gevestigde partijen zal de
SP intensief campagne gaan voeren voor een 'Nee' tegen deze grondwet.

Jan Marijnissen, die namens de SP de Nee-campagne zal leiden: "Wij zijn
voor intensieve Europese samenwerking op allerlei grensoverschrijdende
terreinen, van milieubescherming tot terreurbestrijding. Maar we hebben
geen behoefte aan een Europese superstaat en een Europese grondwet die
ons verplicht om meer marktwerking toe te laten in de zorg en het
onderwijs, die de marktbelangen voorrang geeft boven milieubelangen,
die landen dwingt steeds meer te investeren in defensie, die een
gemeenschappelijk buitenlandbeleid beoogt om een duur Europees leger te
legitimeren, en waarvan de EU niet democratischer wordt."

"De EU is inmiddels verworden tot een bureaucratisch, ondemocratisch,
geldverslindend monstrum. Daar verandert deze grondwet niets aan.
Sterker nog: de tienduizenden Brusselse regels worden in beton gegoten
en dus moeilijker te bestrijden, en er zal nà³g meer in Brussel worden
besloten. De politiek komt dus nà³g verder van de burger te staan dan nu
al het geval is. Wie dus và³à³r een Europa van de burgers is, stemt tà©gen
deze grondwet."  

De SP zal alles op alles zetten om een meerderheid van de Nederlanders
te overtuigen dat het beter is deze grondwet af te wijzen. Wanneer het
referendum zal plaatsvinden is nog niet precies duidelijk, maar
waarschijnlijk in mei of juni. Verwacht wordt dat de campagne in de
aanloop naar deze dag een strijd wordt tussen David en Goliath. De
Europese instituties, de regering, CDA, PvdA, VVD, GroenLinks en D66
zullen allemaal pleiten voor een 'Ja' tegen deze grondwet. De tegenstem
zal vooral worden bepleit door de SP, het Comità© Grondwet Nee en Geert
Wilders.  

Maar zoals David van Goliath won, zal ook hier de underdog winnen,
voorspelt Marijnissen. "De Nederlandse bevolking staat enorm sceptisch
tegenover dit Europa, en dat is volkomen terecht. Het Europa dat nu in
Brussel in de maak is, daar heeft de bevolking nooit voor gekozen. Dit
referendum geeft de Nederlanders een mooie gelegenheid om dit
ontspoorde project van de Eurofiele elite een halt toe te roepen."

Bron: SP

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular