Op 1 juni a.s. wordt voor de eerste keer in de parlementaire
geschiedenis een nationaal referendum over de Europese Grondwet
gehouden. Ruim 80 procent van de stemgerechtigden weet echter niet waar
de Grondwet over gaat. Daarom gaat de website www.referendumwijzer.nl
de kiezer aan kennis over deze EU-Grondwet helpen. Het Instituut voor
Publiek en Politiek (IPP), dat altijd de populaire StemWijzer bij
verkiezingen inzet, brengt de speciale website eind april online.

 
 
Door het beantwoorden van ongeveer 30 stellingen kan de kiezer zelf een
oordeel vormen over de Grondwet. De ReferendumWijzer geeft niet, zoals
bij de StemWijzer, een 'stemadvies', maar laat de mate van
overeenstemming zien met de Grondwet. De site is vooral bedoeld om de
meningsvorming te bevorderen, zodat bij het referendum een afgewogen
keus voor of tegen de Grondwet kan worden uitgebracht.  
 
Het IPP verwacht dat de ReferendumWijzer de inhoud van de EU-Grondwet
bekender zal maken. De StemWijzer verstrekte tijdens de afgelopen
Tweede-Kamerverkiezingen ruim twee miljoen adviezen. Bij de Europese
verkiezingen lag dat aantal op bijna een half miljoen.  

Bron: Instituut voor Publiek en Politiek