Het Internationale Museum voor de
Reformatie in Genève heeft de Museumprijs 2007 van de Raad
van Europa gewonnen. Het museum is gevestigd op de exacte plek waar
de inwoners van Genève in 1536 besloten zich aan te sluiten
bij de protestantse reformatie.

Directeur Isabelle Graesslé nam de
prijs - een bronzen beeldje, een getuigschrift en een cheque van
5.000 euro - in ontvangst. Ze ontving de prijs dinsdag uit handen
van Rene van der Linden, voorzitter van de Raad van Europa, zo
meldt persbureau ENI.

De jury prees de internationale collectie
en het tonen van religieuze verdraagzaamheid. Ook de inspanningen
van het museum om theologische vraagstukken door middel van
interactieve schermen toegankelijk te maken, oogstte lof van de
jury.

Het museum bestaat sinds 2005. Door middel
van originele boeken, manuscripten, schilderijen en gravures wordt
de geschiedenis van de protestantse beweging van Johannes Calvijn
uit de 16e eeuw beschreven. Deze beweging groeide uit tot
één van de belangrijkste christelijke bewegingen.
Daarnaast wil het museum ook de dialoog tussen verschillende
religies en christelijke stromingen stimuleren.

De Raad van Europa is een
intergouvernamentele organisatie met 46 leden. De Museumprijs wordt
sinds 1977 jaarlijks uitgereikt aan musea die 'een bijdrage
leveren aan het begrip van de Europese culturele geschiedenis'.
Eerdere winnaars waren de Churchill Museum in Londen en het Museum
van Byzantijnse Cultuur in Thessaloniki.

Bron: IKON