Er komt een eenvoudigere regeling voor
mensen die een uitkering hebben die lager uitvalt dan het sociaal
minimum. Tot nu toe zijn deze mensen voor een aanvulling aangewezen
op de Toeslagenwet en de zogenoemde kopjesregeling. Dit
ingewikkelde systeem wordt nu vereenvoudigd. Dit wetsvoorstel is
door demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd.

Mensen met een inkomen op of net boven het
sociaal minimum kunnen zodra zij een uitkering krijgen, onder het
sociaal minimum komen. Het gaat dan over het algemeen om
alleenstaande uitkeringsgerechtigden. Zij kunnen voor een
aanvulling tot het sociaal minimum een beroep doen op de
Toeslagenwet. Als de uitkeringsgerechtigde ondanks deze aanvulling
nog onder het sociaal minimum zit, kan hij een bedrag krijgen, een
‘kopje’, op de uitkering. Het systeem is ingewikkeld en
bovendien bleken sommige alleenstaande gedeeltelijk
arbeidsongeschikten toch nog onder het sociaal minimum te komen.
Voor deze groep was er ook een tijdelijke reparatieregeling
getroffen.

Het kabinet heeft daarom besloten om de
‘kopjesregeling’ op te heffen en de Toeslagenwet uit te
breiden. Hierdoor houden mensen die voorheen een inkomen hadden
onder het sociaal minimum, hun oude inkomensniveau. Mensen die
voorheen een inkomen hadden op of iets boven het sociaal minimum,
krijgen een uitkering op in ieder geval het sociaal minimum. Mensen
met een uitkering op het sociaal minimum die daarnaast nog andere
inkomsten hebben, raken hun extra ‘kopje’ kwijt. Voor
deze mensen geldt een overgangsperiode van twee maanden. De
regeling gaat in op 1 januari 2008.

bron:SZW

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular