Op 1 mei 2005 worden de wettelijke regels over appartementsrechten
gewijzigd. De belangrijkste vernieuwing is dat de appartementseigenaren
voortaan bij meerderheid kunnen besluiten de zogenoemde akte van
splitsing te wijzigen. Een ander nieuw element is de verplichting voor
verenigingen van eigenaren om een reservefonds te hebben waaruit met
name groot onderhoud kan worden betaald. Voortaan is ook splitsing in
appartementsrechten mogelijk zonder dat op de grond een gebouw staat
(denk aan parkeer- en ligplaatsen).

Deze en andere vernieuwingen maken onderdeel uit van de Wet van 19
februari 2005 tot wijziging van titel 5.9 (Appartementsrechten) van het
Burgerlijk Wetboek. De Eerste Kamer heeft op 15 februari 2005 ingestemd
met het betrokken wetsvoorstel (28 614).

Bron: Ministerie van Justitie