Op 1 mei 2005 worden de wettelijke regels met betrekking tot appartementsrechten gewijzigd. De belangrijkste wijziging is dat appartementseigenaren voortaan bij meerderheid kunnen besluiten de akte van splitsing te wijzigen.

Daarnaast is het voortaan ook mogelijk tot splitsing van appartementsrechten over te gaan zonder dat op de grond een gebouw staat; bijvoorbeeld parkeer- of ligplaatsen. 
Een ander nieuw element is de verplichting voor de vereniging van eigenaren om een reservefonds te hebben waaruit groot onderhoud kan worden betaald. Ook zal de koper van een appartementsrecht voortaan worden geïnformeerd over bijdragen (bijvoorbeeld aan een reservefonds) die de verkoper nog aan de vereniging van eigenaren moet betalen. 
 
bron: Ministerie Justitie