Jongeren van 13 en 14 jaar mogen voortaan
op zaterdag 7 uur werken, net als op vakantiedagen. Het maximum op
zaterdag was 6 uur. Verder mogen die jongeren in een schoolweek net
als 15-jarigen voortaan om 7 uur ’s ochtends met werk
beginnen in plaats van 8 uur. Met (onder meer) deze wijzigingen die
gisteren zijn gepubliceerd in de Staatscourant, maakt minister
Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regels voor werk
door jongeren eenvoudiger. Dit houdt verband met een eerdere
evaluatie van de regels voor werk door jongeren en de
vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet die op 1 april 2007 is
ingegaan.

Behalve wijzigingen in de algemene regels
voor werk door jongeren, past de minister ook specifieke regels aan
voor kinderen die artistiek werk doen. Het gaat hierbij
bijvoorbeeld om acteren in films of optredens op podia. Zo mogen
kinderen tot en met 14 jaar vaker optreden. Jongeren van 13 en 14
jaar mogen bijvoorbeeld (buiten de vakantie) voortaan 24 keer per
jaar optreden in plaats van 15 keer. Voor de groep van 7 tot en met
12 jaar blijft het toegestane aantal optredens per jaar 12, maar er
komt een uitzonderingssituatie: bij serieproducties mogen ze
voortaan maximaal 24 keer per jaar optreden. Met de aanpassingen
sluiten de regels beter aan op de praktijk (opname- en
uitvoeringsschema’s) en op de regels in omliggende
landen.

bron:SZW