De regels voor 'cakeboxen'
(siervuurwerk) en 'Chinese rollen' (knalvuurwerk) zijn per 19
oktober 2006 versoepeld. Eind dit jaar zijn de zwaardere
vuurwerkpotten en 'Chinese rollen' legaal in Nederland te koop.
Hiermee wil de Nederlandse overheid de verkoop van illegaal
vuurwerk terugdringen.

Volgens de nieuwe regels zijn Chinese
rollen toegestaan onder voorwaarde dat:

-de knallading bestaat uit zwart
buskruit

-per compartiment niet meer dan 0,5 gram
aanwezig is

-de totale lading niet meer dan 2500 gram
bedraagt

Voor bepaalde soorten siervuurwerk geldt
dat:

-de maximale lading van 200 naar 500 wordt
verhoogd

-de maximale lading per buis 15 gram
blijft

Vuurwerk dat in Nederland wordt verkocht
is volgens liefhebbers minder spectaculair, omdat de Nederlandse
wet strenger is dan die in de omringende landen. Nederlanders gaan
daarom naar België en Duitsland om hun (in Nederland verboden)
vuurwerk te kopen. De overheid hoopt met het aanpassen van de
regels het 'vuurwerktoerisme' naar Duitsland en België te
beperken, zonder dat al te gevaarlijk vuurwerk wordt
toegestaan.

De vuurwerkregels worden aangepast in
vervolg op de aanbevelingen uit het 'LOM'- rapport
Interventiestrategie Verboden consumentenvuurwerk. In het rapport
worden aanbevelingen gedaan om het probleem van illegaal vuurwerk
onder meer in te dammen door een deel van het illegale vuurwerk te
legaliseren. In het Landelijk Overleg Milieuhandhaving werken de
belangrijkste handhavingspartners voor vuurwerk samen: VROM, het
Openbaar Ministerie, Korps landelijke politiediensten, gemeenten,
provincies, vuurwerkmeldpunt LMIP, douane, Inspectie Verkeer en
Waterstaat en Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD).

bron:VROM