De ministerraad heeft op voorstel van
minister Peijs van Verkeer en Waterstaat ingestemd met de
oprichting van een rijksbrede rederij voor civiele schepen. Binnen
deze rederij worden de schepen van de rijksdiensten, inclusief de
kustwacht, beheerd. De rederij wordt ondergebracht bij
Rijkswaterstaat.

De ministerraad heeft al in maart 2006
besloten dat de kustwacht per 1 januari 2007 een nieuwe koers gaat
varen onder de naam Kustwacht Nederland. Onderdeel van deze nieuwe
koers was het opstellen van een businessplan voor de oprichting van
een civiele rijksbrede rederij. Uit onderzoek blijkt dat
één rederij betere resultaten kan boeken omdat het
beheer van schepen voor veel ministeries een vreemde eend in de
bijt is. Een rijksbrede rederij heeft als voordeel dat er beter
personeelsbeleid gevoerd kan worden met betere kansen voor
opleiding en doorstroming. Ook kunnen schepen worden
gestandaardiseerd, storingen beter worden opgevangen en
vaarprogramma’s worden geoptimaliseerd. Uit het plan blijkt
ook dat het Rijk efficiencyresultaten kan boeken door het beheer
van de schepen te concentreren op één plek. Dit wordt
bereikt door lagere kosten voor aanschaf en onderhoud, het beter
kunnen inzetten van de bemanning en besparing op de overhead. De
rederij kan het vlootbeheer verder professionaliseren en een goede
opdrachtgever naar marktpartijen zijn die het technisch onderhoud
feitelijk gaan uitvoeren.

In 2007 gaan schepen en nautisch personeel
over van verschillende rijksdiensten naar Rijkswaterstaat, die de
schepen en bemanning op basis van dienstverlenende afspraken ter
beschikking stelt. Daarvoor wordt eerst nog een implementatieplan
opgesteld waarin de details van het besluit verder worden
uitgewerkt. Douane, Kustwacht, Rijkswaterstaat en LNV zijn de
onderdelen van het Rijk die als eerste zullen deelnemen. Bij de
start is de omvang van de vloot 140 schepen, die deels zeevarend
zijn en deels op de binnenwateren opereren.

bron:VenW