Minister Van der Hoeven (EZ) reserveert 42
miljoen euro voor een innovatieprogramma in de automobielsector.
Doel is de omzet in tien jaar te vergroten met meer dan 6 miljard
euro en 10.000 extra arbeidsplaatsen. Dat maakte minister Van der
Hoeven bekend tijdens een werkbezoek aan de sector in Helmond.

Het innovatieprogramma High Tech
Automotive Systems (HTAS) sluit aan op maatschappelijke thema's.
Zo kan door de voortdrijving van (vracht)auto's te verbeteren het
brandstofgebruik en de uitstoot van CO2 met 20% worden
teruggedrongen.

Daarnaast worden systemen ontwikkeld die
het rijgedrag van de bestuurder ondersteunen. Dat helpt het verkeer
beter te laten doorstromen, de veiligheid te verbeteren en het
milieu te ontzien. Doel is 25% minder reistijd.

Verder is er een programma voor onderwijs,
kennisoverdracht en bedrijfsontwikkeling. Dit moet onder meer het
tekort aan gekwalificeerd personeel tegengaan.

HTAS is het vierde grote
innovatieprogramma van het ministerie van EZ. Het heeft een
looptijd van vijf jaar. Eerder gingen programma's van start over
nanotechnologie, voeding en water.

Bron:EZ