Nederland moet rekening blijven houden met een risico op terroristische incidenten. De dreiging komt vooral van lokale netwerken. Het kabinet wil een intensievere aanpak van radicale websites en buitenlandse TV-zenders.

Dat staat in de Tweede voortgangsrapportage terrorismebestrijding die minister Donner (Justitie) en minister Remkes (BZK) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.

Het rapport stelt dat de dreiging van terrorisme 'op onderdelen is veranderd, maar nog steeds substantieel is'. De dreiging komt vooral van individuen die deel uitmaken van lokale netwerken. Deze nemen het gedachtegoed van Al Qa'ida over en willen dat met of zonder geweld tot uitdrukking brengen. Daarnaast zijn er zogeheten 'zelfontbranders': individuen die zonder betrokkenheid bij een netwerk radicaliseren, bijvoorbeeld onder invloed van internetsites.

De terrorismedreiging heeft volgens het rapport te maken met internationale ontwikkelingen. Nederland heeft een 'hoog internationaal profiel' door bijvoorbeeld de inzet van militairen in Afghanistan. Ook trekt Nederland internationaal de aandacht van potentiële terroristen door het felle maatschappelijke debat over de islam en de anti-islamitische acties na de aanslag op Van Gogh.

Internet en satellietzenders
In het rapport staat dat internet en buitenlandse satellietzenders worden gebruikt om haat te zaaien, geweldoproepen te doen en andere radicale en terroristische uitingen te verspreiden. Het kabinet wil dat de politie de opsporing op internet uitbreidt. Ook komt er een meldpunt voor ICT-criminaliteit. Radicale en terroristische uitingen krijgen daarbij prioriteit.

Onderzoek moet uitwijzen of het mogelijk is 'discutabele' zenders te weren, die zonder toestemming in Nederland uitzenden. Internet en satellietzenders zijn wereldwijd toegankelijk en vallen vaak niet onder de Nederlandse jurisdictie. Een internationale aanpak is dan ook noodzakelijk voor een effectief optreden.

Alerteringssysteem
Het kabinet kondigt ook aan dat het alerteringssysteem voor terrorismebestrijding op 16 juni 2005 in werking treedt voor de sectoren drinkwater, Schiphol, het spoor en de Rotterdamse

bron:RVD