De ministerraad is vandaag op voorstel van de ministers Dekker (VROM) en Peijs (VenW) akkoord gegaan met een regeling met brancheorganisatie Bouwend Nederland. Deze regeling maakt een einde aan de civiele procedures tussen de verschillende overheden en bouwers, naar aanleiding van de bouwenquàªte. In totaal is een bedrag overeengekomen van 73,5 miljoen euro. 

De ministers Dekker en Peijs informeren op korte termijn de Tweede Kamer en de bestuurders van de verschillende overheden over de details van het akkoord. De installatiebranche maakt geen onderdeel uit van deze overeenkomst. 
 
bron:VenW