Het kabinet zendt tussen de 1400 en 1600 militairen uit naar het zuiden van Afghanistan. Dat waren er 1200 tot 1400. De veiligheidssituatie in de provincie Uruzgan is de afgelopen periode 'aanzienlijk verslechterd'. Dit schrijven minister Kamp (Defensie), minister Bot (BZ) en minister Van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) in een brief aan de Tweede Kamer.
Veiligheidssituatie Uruzgan
Volgens de MIVD is het aantal incidenten sinds februari 2006 aanzienlijk gestegen. Het gaat daarbij om (zelfmoord)aanslagen, hinderlagen en aanvallen van Talibanstrijders. Deze stijging komt volgens de inlichtingendienst niet alleen door het jaarlijks terugkerend fenomeen dat terroristen na een koude winter in de lente de wapens weer oppakken. In 2005 begon de trend waarbij de Taliban op tactisch niveau beter zijn georganiseerd, effectiever omgaan met verbindingssystemen en wapensystemen, en gecoördineerder optreden. Deze trend lijkt zich volgens de MIVD dit jaar door te zetten. De activiteiten van de Taliban breiden zich uit van het westen van Uruzgan naar het gebied ten oosten van de hoofdstad Tarin Kowt.
Extra militairen
Het kabinet zal door de ontwikkelingen in Uruzgan ruim 1400 militairen naar het gebied sturen. In de periode dat Nederland de leiding heeft over het ISAF-hoofdkwartier in Kandahar zullen er ruim 1600 militairen zijn gestationeerd. Dit duurt van november 2006 tot mei 2007.Eerder ging het kabinet ervan uit dat er ongeveer 1200 militairen naar Uruzgan zouden gaan, met een uitloop tot 1400 militairen. Met de extra ondersteuning is tussen de 380 en 410 miljoen euro gemoeid (exclusief de inzet van F-16 gevechtsvliegtuigen). Dat is 90 tot 100 miljoen euro meer dan eerder was geraamd.
Vliegtuigjes en helikopters
Het ministerie van Defensie schaft kleine onbemande verkenningsvliegtuigjes aan om de veiligheid van de Nederlandse militairen te vergroten.  Om operationele redenen is besloten de zes Nederlandse Apache-gevechtshelikopters te stationeren bij het Provincial Reconstruction Team (PRT) in Tarin Kowt. Hiervoor zijn ongeveer 40 extra militairen nodig. 
Logistiek
Verder wordt het logistieke element, dat nu in Kabul is gevestigd, voor een groot deel verplaatst naar Kandahar. Vanwege de veiligheidssituatie wordt dit element met 150 personen uitgebreid. Daarnaast gaat Nederland met ongeveer twintig militairen bijdragen aan de gezamenlijke NAVO-exploitatie van het vliegveld in Kandahar.
bron:MinDef