Het kabinet kan zich goed vinden in de
visie van de Sociale Economische Raad(SER) om sociale partners
medeverantwoordelijk te maken voor mobiliteitsmangement. Dit blijkt
uit een schriftelijke reactie die minister Eurlings van Verkeer en
Waterstaat namens het kabinet aan de raad heeft gestuurd. In zijn
advies pleit de raad ervoor mobiliteitsmanagement minder
vrijblijvend te maken, onder ander door meer bindende lokale en
regionale afspraken tussen overheden en bedrijfsleven.

De minister noemt het een belangrijke stap
voorwaarts dat werkgevers en werknemers hun bereidheid uitspreken
om meer te gaan doen en daarmee mobiliteitsmanagement meer inhoud
te geven. Hij vraagt het bedrijfsleven snel met voorstellen te
komen, zodat de Ministeriële Regeling Mobiliteitsmanagement,
waaraan het ministerie nu werkt, achterwege kan blijven. Tevens
doet hij een oproep aan werkgevers en werknemers om samen met
decentrale overheden en de top van het bedrijfleven zitting te
nemen in een op te richten Taskforce Mobiliteitsmangement. Deze
Taskforce moet de rijksoverheid bijstaan bij de invulling van een
algemeen kader, zodat dit kader de ruimte biedt voor meer
decentrale afspraken.

bron:SER