De ministerraad heeft op voorstel van de staatssecretarissen Van der Knaap van Defensie en Van Gennip van Economische Zaken besloten mee te doen aan de volgende fase van de JSF-productie. Na instemming van het parlement zal begin november een Memorandum of Understanding (MoU) met de Amerikaanse regering worden ondertekend. Daarin staan afspraken voor een efficiënte opzet van de productie, de logistieke instandhouding en de doorontwikkeling van de JSF.

De overeenkomst is geen besluit tot aanschaf van de JSF-toestellen en geen verplichting om JSF-toestellen te kopen. Het is een logische volgende stap in de al jarenlange Nederlandse betrokkenheid bij de JSF, maar geen onomkeerbare stap. Het uiteindelijke besluit tot eventuele aanschaf van de JSF zal genomen worden in 2009.

Jachtvliegtuigen zijn bij crisisbeheersingsoperaties van groot belang. Vanaf 2010 komt aan de levensduur van de oudste F16´s onvermijdelijk een einde. Defensie streeft ernaar om militairen op gevaarlijke missies te sturen met het beste materieel. Het is daarom noodzakelijk dat er in het volgende decennium een nieuw jachtvliegtuig instroomt bij de Koninklijke luchtmacht. De beste kandidaat daarvoor is de Joint Strike Fighter. Om de tijdige vervanging te garanderen is het nodig nu ruimte te claimen in het productieproces.

De JSF is goed voor zowel Defensie als voor de Nederlandse industrie, meent het kabinet. Op dit moment is er ruim 580 miljoen euro verplicht (van in totaal 800 miljoen dollar) geïnvesteerd in de ontwikkeling, en inmiddels hebben 70 Nederlandse bedrijven voor ruim 700 miljoen dollar aan contracten binnengehaald. Dit kan leiden tot een omzet van meer dan 8 miljard dollar in de productiefase en veel extra (hoogwaardige) werkgelegenheid. Deelname aan het JSF-project is tevens een versterking voor de kenniseconomie. Dit blijkt onder meer uit het recente rapport van het Nederlands Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR): het JSF-project geeft belangrijke impulsen aan de ontwikkeling van hoogwaardige technologie, die ook op civiele gebieden is toe te passen. Dit komt ook ten goede aan de R&D-inspanningen in ons land.

bron:MinDef