Het kabinet heeft de Sociaal-Economische
Raad (SER) om advies gevraagd over de gevolgen van globalisering
voor Nederland. Het advies moet bijdragen aan het inhoudelijke
debat over globalisering en open markten.

Het kabinet wil met het SER-advies meer
inzicht krijgen in:

de betekenis van globalisering en open
markten voor de Nederlandse economie;

de omstandigheden waarin globalisering
optimaal bijdraagt aan welzijn en duurzame ontwikkeling;

mogelijke antwoorden op de ongunstige
effecten van globalisering.

Globalisering

Globalisering biedt een gunstig
perspectief, maar scherpt ook de internationale concurrentie aan.
De Nederlandse economie heeft volgens het kabinet goede
uitgangspunten om daarop in te spelen.

Toch leidt het hoge tempo van de vereiste
aanpassingen tot zorgen en kritiek van ondernemers en werknemers.
Ook zijn er mensen die bang zijn dat er door globalisering een
steeds grotere groep verliezers komt in Nederland en elders in de
wereld.

Inhoudelijk debat

Het advies van de SER moet bijdragen aan
het inhoudelijke debat over globalisering en de wenselijkheid van
open markten.

Het advies kan daarnaast leiden tot extra
maatregelen van de overheid en het bedrijfsleven om te zorgen voor
meer draagvlak en een positiever oordeel in de samenleving over
globalisering.

Het kabinet vraagt de SER het advies te
voltooien in het eerste kwartaal van 2008.

Bron:RVD