Belemmeringen die het nu nog onmogelijk maken dat mensen na hun vijfenzestigste jaar doorwerken, moeten worden weggenomen. Daarbij wordt uitgegaan van de huidige AOW-leeftijd van 65 jaar. Zo houden mensen die niet na hun vijfenzestigste willen werken de noodzakelijke sociale bescherming. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met een adviesaanvraag hierover aan onder meer de Sociaal-Economische Raad en aan ouderenorganisaties. 

Op 7 december 2004 heeft het kabinet de Tweede Kamer een routeplanner aangeboden voor de discussie over het wegnemen van drempels voor mensen die langer willen doorwerken. Het gaat dan bijvoorbeeld om bepalingen in CAO's die voorschrijven dat mensen op hun vijfenzestigste moeten stoppen met werken. Het kabinet wil de discussie over het wegnemen van de belemmeringen niet alleen met de Tweede Kamer voeren, maar hierbij ook standpunten en adviezen van andere organisaties betrekken. 
 
Het kabinet vraagt daarom de visie van de SER, Stichting van de Arbeid, Raad voor Overheidspersoneelsbeleid en ouderenorganisaties op zaken als demotie (het op latere leeftijd aanvaarden van een lagere functie met het doel in het arbeidsproces te kunnen blijven) en leeftijdsafhankelijke beloning. Ook wordt een opvatting gevraagd over positieve prikkels die mensen kunnen stimuleren om langer door te werken, zoals deeltijdpensioen vanaf 65 jaar. 
 
Aanleiding voor de adviesaanvraag zijn onder meer de gestegen levensverwachting van de bevolking en de wens bij een groeiende groep ouderen om actief deel te blijven nemen aan de samenleving. Ook zijn er ouderen die hoofdzakelijk op financiële gronden door willen werken, bijvoorbeeld omdat zij geen recht op volledige AOW hebben opgebouwd. 
 
bron:RVD