Een compleet beeld van de Nederlandse geschiedenis in een museum zonder eigen collectie, gericht op iconen: sterke tijdsbeelden en actuele thema's. Dat kunnen filmfragmenten zijn, maar ook dagelijkse gebruiksvoorwerpen. Een interactief museum, gehuisvest in een
nieuw, spectaculair gebouw, ontworpen door een toonaangevende architect. Zo zou het Nationaal Historisch Museum eruit moeten zien. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van der Hoeven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met deze visie op
het Nationaal Historisch Museum.

Met de visie wordt een eerste stap gezet naar concrete voorstellen voor een Nationaal Historisch Museum zoals gewenst door de Tweede Kamer in de motie Verhagen. Een aparte projectorganisatie moet het plan verder ontwikkelen, zodat een volgend kabinet kan besluiten of het museum er daadwerkelijk moet komen en hoeveel geld ervoor beschikbaar is.

Het kabinet wil met het Nationaal Historisch Museum een overzicht van de Nederlandse geschiedenis geven. Het museum moet zich gaan richten op leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Het is een levend en multimediaal museum, met collecties van andere musea en organisaties. Door gebruik te maken van nieuwe media, beleving en interactie met bezoekers is het museum ook aantrekkelijk voor onervaren museumbezoekers.

Het museum moet een instelling worden waarin een compleet beeld van de Nederlandse geschiedenis tot leven wordt gebracht. De chronologie van de geschiedenis en de 'canon van Nederland' zijn hierbij de uitgangspunten. Het museum versterkt de presentaties van andere cultuurhistorische instellingen. Het Nationaal Historisch Museum is met het spectaculaire ontwerp van het gebouw een 'landmark'. Vanwege de bereikbaarheid en de associatie met de stad waar  het Nederlandse bestuur zetelt, wordt het museum bij voorkeur in Den Haag gebouwd.

bron:RVD