De zogenaamde algemeen nutinstellingen (goede doelen) hebben een aantal fiscale faciliteiten, zoals het lage belastingtarief (8%) voor ontvangen donaties. Het kabinet vindt dat er in overleg met de branche voor deze fiscale faciliteiten heldere criteria met adequate controle en toezicht moeten komen.

Een stelsel van certificering waarbij de goede doelen zelf een belangrijke rol spelen, is daarvoor een goed instrument. De ministerraad heeft ingestemd met een discussienotitie van staatssecretaris Wijn van Financiën, waarin dit voorstel voor certificering is opgenomen. Deze notitie dient als startpunt voor verdere discussie met de algemeen nutsector.

bron:RVD